E: info@herkesicinmimarlik.org

Herkes İçin Mimarlık, ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunlara mimarlık bağlamında çözümler üretmeyi ve mimarlık eğitimine yeni açılımlar kazandırmayı amaç edinir.

"Herkes Icin Mimarlik” (Architecture For All) is a non-profit and independent architecture organization based in Istanbul devoted to offering architectural solutions to social problems which are faced today in Turkey and beyond and promoting participatory design process in architecture education.