E: info@herkesicinmimarlik.org

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
IMG_0543

8-13 Ağustos 2015 tarihlerinde Datça’nın Mesudiye köyünde beş dernek üyesi, on üç üniversite öğrencisi, köylüler ve çevreden katılım sağlayan gönüllüler ile bir peyzaj atölyesi gerçekleştirdik.
Atölye, peyzaj vurgusu ile isimlendirilmiş olsa da, hem daha önce gerçekleştirilmiş tasarım atölyesinin devamı hem de ileride gerçekleştirilecek uygulamaların öncülü olarak açık alan düzenlemesinin yanı sıra okul yapısındaki birtakım hazırlık çalışmalarını da kapsamaktaydı.

Uygulamaların eşzamanlı ilerleyebilmesi için ekip olarak dönüşümlü gruplar halinde çalıştık. Açık alana dair çalışmada; önceden yaptığımız duyuru sonucunda civardan toplanan lastik, palet vb. atık malzemeleri dönüştürme denemeleri ile okul bahçesinde çeşitli oturma birimleri ve masalar ürettik. Aynı zamanda, bahçeyi ikiye ayıran bir buçuk metrelik kot farkını bağlayıcı bir eleman oluşturduk. Dönüştürülmesi hedeflenen okuldan daha uzun bir geçmişe sahip, tek odalı, çatı ve doğraması bulunmayan eski taş okulunu da çalışmaya dâhil edip atölye peyzaj alanının devamı niteliğindeki bu alanı da temizleyip düzenledik ve bir açık hava mekânı olarak değerlendirilebilir duruma getirdik. Okul yapısına dair çalışma ise; çatlak tespiti için duvar ve temel açma, onarılabilecek durumdaki kapıları, pencereleri, yer ve tavan döşemelerini belirleme, çatı strüktürünü inceleme, metraj çıkarma, ön cephe doğramalarını ve mevcut kara tahtayı boyama işlerinden oluşmaktaydı.

Ortak yaşam ve kolektif üretim denemesinde bulunmayı amaçlayan atölyede okul yapısının lojman kısmı ve bahçede kurulan kamp alanında konakladık. Katılımcılar tarafından hazırlananların yanı sıra birçok öğün için köylülerin getirdiği yemekleri bahçede eski pinpon masalarından oluşturulan yemek masasında beraber yedik. Atölye süresince birçok yapı gerecini köylülerden ödünç olarak temin ettik. Ayrıca çalışmadan haberdar olup işgücü ya da maddi olarak destekte bulunan kişiler oldu.

Ortaya çıkan üretimi birlikte tecrübe etmek ve projenin ilerleyişini tartışmak amacıyla son akşamımızda okulun bahçesinde Mesudiyelilerle buluştuk. Atölye; atıl durumdaki köy okulunu görünür kılmak, dönüştürme projesi boyunca öz kaynak sağlamanın yollarını aramak gibi öncelikli hedefler taşımaktaydı. Buluşma sırasında ortaya çıkan fikirlerin de bu hedefler ile benzer olması gerek öngörülen kaynaşma gerekse projenin devamı adına verimli ve umutlandırıcı idi.

Atölye boyunca bizi sıcak bir şekilde ağırlayıp, maddi ve manevi katkıda bulunan tüm Mesudiyelilere, Marshall Boya’ya ve Gülnaz Güzeloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Atölye katılımcıları:

Anıl Tuhanioğlu, Ayça Akan, Cansu Gösterişli, Ekin Güneş, Emre Gündoğdu, Elif Köm, Furkan Demirtaş, Gizem Çetin, Gökçe Demiral, İdil Bayar, İrem Köm, Merve Gül Özokcu, Mihriban Duman, Nilüfer Özbank, Pelin Asa, Serkan Kurt, Sıla Yılmaz, Tarık Keskin