him-loader
Paylaş:

2018’de Atıl Köy Okulları Ovakent Projesi katılımcılarımızdan resim öğretmeni Betim Bülbül’ün kendi çalıştığı okulda çalışma daveti üzerine, Uşak Eşme ilçesi Güllü Köyü İlk ve Ortaokulu’nda Brokoli ve Cut Paper öğrenci toplulukları ile beraber açık derslik ve oyun parkuru projesi gerçekleştirmiştik. Yine bir tanışıklık sayesinde, Güllü’de müzik öğretmenliği yapan Eda Ülker’in daveti üzerine ise bu kez ailesinin memleketi olan Erzurum Hınıs ilçesi Tanır köyünün komşu köyü Ketenci’deki okulun ve köyün ihtiyaçlarına yönelik çalışmaya karar verdik.

Çalışmalara başlamadan önce yerelde bağlantılar kurmak üzere yaptığımız temaslar neticesinde, projenin Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile birlikte geliştirilmesine ve uygulanmasına karar verdik. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hınıs Kaymakamlığı da projeye ortak olarak desteklemeye karar verdiler. Temaslar sonrasında tasarım çalışmalarına, 9 Nisan 2019 Salı günü mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencilerden oluşan 80 kişilik bir ekiple Ketenciye giderek başladık.

Keşif gezisinin amaçları okulun ve okul bahçesinin fiziksel durumunu yerinde görmek, fotoğraflayarak ve rölöve alarak belgelemek ve okula ile köye dair istekleri, ihtiyaçları köylülerle konuşarak belirlemekti. Gruplara ayrılan öğrencilerin 30 kişilik bölümü okul, lojman ile tuvalet binasının rölövesini ve okul bahçesinin kot ölçümünü gerçekleştirdiler. Kalan öğrenciler de köye dağılarak hem köydeki yapıların fiziksel durumlarını belgelediler, hem de köylülerle köyün ve okulun geçmişi, bugünü, ekonomik ve sosyal durumu, sorunları, geleceğe dair beklentileri üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiler.

Keşif gezisinden bir gün sonra üniversitede yaptığımız değerlendirmede yapılan görüşmeler ve gözlemlerden öne çıkan noktaları bir araya getirdik. Keşif gezisinde yapılan belgelemelerin proje sürecini destekleyici dokümanlar olarak fanzin, gazete gibi üretimlere nasıl dönüşebileceği üzerine örnekleri öğrencilerle paylaştık. Ardından derneğin işlerini ve işleyiş biçimini anlatan bir sunum da gerçekleştirdik.

Bundan sonraki süreçte tasarım çalışmalar 1. sınıf stüdyosunda devam edecek. Üniversite ile temas halinde kalacağımız ve jürilerine dahil olacağımız bu çalışmalar sonucunda yaz aylarında uygulamaları da yapmayı hedefliyoruz.

youtube video