him-loader

Uçsuz Bucaksız Azınlık 2 Atölye Sunumu

Paylaş:
youtube video

2018 yılında Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’ndaki Vardiya projesi dahilinde Kerem Erginoğlu ile birlikte sosyal ve toplu konut araştırması olarak gerçekleştirdiğimiz “Uçsuz Bucaksız Azınlık” atölyesinin ikinci etabını 2020’de Nevzat Sayın’ın çağrısı ile düzenlenen “Evin Halleri” atölye serisinin içerisinde yürüttük. 4-21 Ağustos tarihleri arasındaki atölyede 37 kişi 3 grup halinde çalıştı. “Konut ve Kişiselleştirme” grubu pandemi zamanında evlerin içerisinde yapılabilecek değişikler üzerine bir yöntem araştırması olarak “Ev İşgal Kılavuzu” isimli bir oyun geliştirirdi. “Geçici Toplu Yerleşimler” grubu katılımcıları mevsimlik tarım işçileri, göçmenler ve sağlık çalışanlarının geçici yerleşim örneklerini belgeledi ve bu yerleşimler için gelecek önerileri geliştirdi. Son grup olan “Konut ve Yeni Olasılıklar” grubu ise mevcut konut yapım ve kullanım ilişkilerinin inceleyip yeni yönetmelik ve üretim yöntemleri önerdi.

Atölye gruplarının çalışmaları hakkındaki sunumları bağlantıdan izleyebilirsiniz.