him-loader

BC, AD | Before Crisis After Disaster

Etkinlikler
Paylaş:

Kiminle: Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Ne Zaman: 2022

18-22 Nisan tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen workshop haftasında biz de 2 günlük bir atölye kurgusuyla yer aldık. 10 kişilik atölyede günümüz dünyasını yakından ilgilendiren sosyal travmalar, felaketler, afetler odağımız oldu.

Kavramsal tartışmalarla başlattığımız üretim sürecinde öncelikle katılımcılardan atölye başlığını şekillendiren ‘Kriz’ ve ‘Felaket’ kavramları üzerine yoğunlaşmalarını istedik. Zamansal bir katman ve bu iki kavramın çizdiği çerçeve etrafında şekillenen senaryoların ardından üretime kolektif bir eylemle devam etmeyi hedefledik.

Üçer kişilik gruplara ayrılan katılımcılardan, kendi felaket tanımlamalarını mimari araçları kullanarak yapmalarını ve bunu senaryolaştırmalarını istedik. Bir olay ve zaman örgüsüyle ve mimari araçlarla bütünleşen bu senaryolarda, mimarlığın sadece bir problem çözme aracı olmadığını aynı zamanda problem yaratmaktaki gücünün nasıl bir hayal ürününe dönüştüğünü birlikte deneyimledik.

Problem yaratma gücünü eline alan katılımcı gruplar ile kendi yarattıkları problemleri birlikte tartıştıktan sonra, ortaya çıkan farklı katmanlara sahip bu 3 senaryonun da birbirlerine karıştırarak anlık/beklenmedik durumları tasarım aracılığında düşünmeye odaklı bir şekilde deneyimlemeye çalıştık.

Katılımcılar son aşamada; ürettikleri ve birbirlerine eklemlenen problem-çözüm senaryoları ile nasıl yüzleştiklerini bir kez daha diyagram, kolaj, çizim gibi mimari temsil araçlarını kullanarak anlatıya döktüler. Atölyede sonuç olarak üretilen/kendi kendine üreyen tartışılan/tartışılması örtük kalan problemler ve kendi iç potansiyellerinde saklı kalmış olası çözümler tasarım aracılığında edimsel bir pratiğe dönüştürüldü.

Atölyedeki üretimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Atölye Davet Metni:

Bugün, birçok kriz ve felaketle karşı karşıyayız. Sahip olduğumuz davranış kodlarımıza ve biyolojik ve ekolojik yaşam döngümüze aşina olmayan bir gerçeklikle  karşılaştığımızda bunun üstesinden gelemeyeceğimiz için ona “afet veya kriz” adını verme eğilimindeyiz. Gözümüzün önünde, olağanüstü sosyal ve psikolojik bir değişim yaşanıyor. İmkansız olan şeyler mümkün hale geliyor. Artık krizlerin felaketlerin gerçekleşmesinin daha olası olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Neredeyse her gün bir felaket haberiyle uyanıyor ve gelecekte gerçekleşebilecek birtakım krizlere bir adım daha yaklaşıyoruz. Böylelikle, krizler ve afetler dünyasında yaşanması mümkün olan her hadiseyi biraz daha normalleştiriyoruz ya da bir başka deyişle normalin tanımını bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalıyoruz.

Bu atölye çalışmasında ise mimarlığın, beklenmedik senaryolar karşısında ne gibi çözümler üretebileceği üzerine odaklandık. Atölye kapsamında yaptığımız tartışmalar ile beklenmedik olan üzerinden birtakım ‘kriz’ ve ‘afet’ senaryoları geliştirdik. Üç farklı grup tarafından üretilen üç farklı senaryo beklenmedik olana odaklanırken aynı zamanda bugün felaketlerin imkansız olandan mümkün olana doğru evrildiği bir süreci de yansıttı. Bununla birlikte gerçek ve gerçek-üstü bağlantılar kuran senaryolar kendi çerçeveleri içinde ‘yeni normal’lerin tanımını yapmaya çalıştı. Olaylar, yaşam döngüleri, aktörler ve ekstrem koşullar etrafında kurgulanan senaryolar ilk günün sonunda tamamlandı. İkinci günde ise gruplar tarafından geliştirilen senaryolar yine gruplar içinde çaprazlanarak paylaşıldı ve her bir grup eline aldığı afet/kriz senaryoları için mimarlığı ve mimari temsil araçlarını kullanarak çözüm önerileri getirdi. Diyagramlar, kolajlar ve el çizimleri senaryolara karşı geliştirilen çözüm önerilerinin görselleştirilmesi için kullanıldı.

Yürütücüler: Feyza Çınar, Hakan Ilıkoba, Sam Price

Atölye katılımcıları: Berra Özbek, Muhsin Demirtaş, Başak Alkan, Hajra Chughtai, Fidan Ismailzade, Ebru Muratoğlu, Sude bayraktar, Yağmur Sude Beri, Utku Cevat Başkan, Emre Atasoy