him-loader

Tepebağ Yaz Okulu

Etkinlikler
Paylaş:

Kim için: Adana Tepebağ mahallesi
Kiminle: Adana Mimarlar Odası, Çukurova Üniversitesi, Seyhan Belediyesi ve üniversite öğrencileri
Ne zaman: 2019

Adana Mimarlar Odası tarafından, Çukurova Üniversitesi ve Seyhan İlçe Belediyesi katkıları ile 30 Ağustos- 7 Eylül 2019 tarihleri arasında, Tepebağ Höyüğü’nün ulusal anlamda tanıtımı ve toplumda koruma bilincinin geliştirilmesi amacı ile düzenlenen “Tepebağ Yaz Okulu -Eski İzlerle Yeni Çizgiler” atölye çalışmasında yer alan 6 gruptan birinin atölye yürütücülüğünü gerçekleştirdik.

Kente dair 3500 yıllık izlerin/katmanların keşfi ve yeniden yorumlanması hedeflenen bu atölyede koruma kavramı, buna bağlı olarak kabul gören “yerel / küresel” tanımlarının temeli ve kentin bu bağlamlarla olan ilişkisi sorgulanmak istenmekteydi. Tarihi kent merkezi olarak bilinen bölgenin kentle olan mekansal ilişkisi irdelendi ve bu doğrultuda Adana’nın tarihi kent merkezi, Tepebağ ve Kayalıbağ bölgeleri, koruma kavramı bağlamında alan gezileri ve seminerler ile desteklenerek analiz edildi. Atölye süresi boyunca; Duygu Saban- Adana’nın Hikayesi, Nur Umar-Adana Tepebağ Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı koruma projesi, İnana Abdelli/Kesra Mansuri-Parametrik Tasarım, Murat Sönmez-Yeni Mimar, Kasım Çelik-Aydınlatma Tasarımı, Alp Arısoy-Tarihi Alanda Kentsel Ölçekte Koruma ve Canlandırma, Özlem Şenyiğit- Parazit Mimari seminerleri, atölyenin de mekanı olan Kısacıkzade Konağı’nda gerçekleşti.

Farklı üniversitelerden 30 öğrencinin yer aldığı çalışmada, Adana tarihi kent dokusundaki kentsel boşlukların kullanıma kazandırılması ve görünür kılınması amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda çalıştığımız 5 atölye katılımcısı ile birlikte Tepebağ bölgesinin tarihsel katmanları ile öne çıkan bir yerleşim yeri olmasının yanı sıra; zamanla verdiği göçler ve geçirdiği afetler ile ıssızlaşarak kör bir nokta haline gelmiş olmasını ana problem olarak ele aldık. Katılımcılarla kentin işlek kılcallarından faydalanarak Tepebağ’ı tekrar kent akışına katmak için çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar katılımcıları bir etkileşim rotası oluşturmaya itti: Etkileşim kavramının ‘etki’ kısmını Tepebağ’a dokunuşlar olarak tanımladılar ve bu etkilerin iki türlü olmasına karar verdiler. Birincisi; bağlamın korunma-ma-sına atıfta bulunup, eski ile yeni arasındaki keskinliğe değinilen eleştirel yaklaşımlar ve kışkırtıcı dokunuşlar, ikincisi ise yere özgü değerleri göz önüne alan, yerel
halkın ve turistlerin tasarımları ‘kullanma biçimleri’ oldu.

Atölye süresince; tarihsel yapıların ve mevcut durumda bulunan boşlukların, önerilen tasarımlar ile birlikte yerel halk ve turistler için yeni potansiyeller üretmesini amaçladık. Bu durumun yerel halk için aidiyetlik duygusunu arttırmasını hedeflerken turistler içinse uzun süredir fark edilmeyen değerlerin yeniden deneyimlenmesini istedik. Tasarlanan deneyimin nasıl, ne zaman, ne kadar süre ve kimler tarafından algılanıp ilgi göreceği, nerede ve hangi olayla algısal/çağrısımsal ilişki kurduğu, deneyimin tek bir yerde mi yoksa birkaç yerde mi kurgulanması gerektiği, amaçlanan ve amaçlanan dışında ne tür çağrışımlar yaratacağı konuları detaylı olarak ele aldık ve birbirini bütünleyecek şekilde kurguladık.

Tepebağ Kent Atölyesinde farklı üniversitelerden gelen 30 mimarlık öğrencisinin aynı mekanda günde 14-15 saatlere uzanan çalışmaları sürecinin katılımcılara ve bizlere katkısı yadsınamaz. Bu süreçte bizi atölyeye davet eden Adana Mimarlar Odasına, Çukurova Üniversitesi’ne, Seyhan İlçe Belediyesi’ne ve araştırmalarımızda desteğini esirgemeyen yerel halka katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

Adana Mimarlar Odası tarafından hazırlanan atölye kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.

Atölye yürütücüleri: Altıner Yıldırım, Fırat Altundağ, Setenay Kamazoğlu, Meltem Menteş (Adana Mimarlar Odası)

Atölye katılımcıları: Dilara Kayapınar, İzel Gürkan, Melek Yakan,Metehan İçli, Seda Tuzcu