him-loader

Mahalle

Tekil Projeler
Paylaş:

Kim için: Kentliler
Kiminle: Kentsel Strateji ve üniversite öğrencileri
Ne zaman: 2012

Mahalle (3 Yaşamsal Dokunuş ), şehircilik ofisi Kentsel Strateji’nin organizasyonunu yaptığı ve çeşitli mimarlık ofislerinin gönüllü olarak katıldıkları bir çağrı. Mahalle Projesi sürecinde, İstanbul’da belirlenmiş potansiyel kentsel dönüşüm alanları üzerine fikirler ve tasarımlar üretilerek diğer katılımcılar, müteahhitler ve belediye ile beraber tartışmalar yürütüldü. 2012 yılının yaz aylarında gerçekleştirilen çalışmalarda Herkes için Mimarlık, Kadıköy Yoğurtçu Parkı bölgesini ele alıp, hem tartışma süreci içerisinde bulunmak isteyenler, hem de proje üretmek isteyenler için bir çağrı yaptı.

Sürece katılmak isteyenler ile bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıların ana konusu İstanbul başta olmak üzere günümüzde çeşitli şehirlerde uygulanan dönüşüm politikaları idi. Eleştiriler, dönüşümün çok ani ve dışarıdan müdahale şeklinde uygulanıp bir rant kapısı haline getirilmesi üzerine yoğunlaştı.

Dönüşümün bölgesel kullanıcı odaklı değil, rant odaklı gerçekleştiriliyor olması ortak eleştiri olarak ön plana çıktı. Herkes İçin Mimarlık, bu noktadan yola çıkarak “yeni” bloklar üretmek yerine bir süreç tanımlamaya karar verdi. Bu süreç tanımlanırken; bölgesel özellikler, kamusal alan kullanımı, yeşil alan oranı, fiziki çevre nitelikleri (sokak genişliği ve yapı yüksekliği gibi) analiz edilip, yeniden yorumlandı.

Süreç sonunda gözlemlenen; yapı adalarının ortasındaki avluların, mülkiyet problemleri, aşırı ses, çeper etkisi gibi sebeplerden ötürü kullanılmayan kayıp alanlara dönüşmüş oldukları idi. Bu kayıp alanların sokak kültürüne hizmet etmesi düşüncesi yapılaşma sürecinin çıkış noktasını belirledi: “Avludan al, sokağa ver”. Süreç, en alçak katlı ve eski olan yapıların yıkılıp, sokak dokusunun devamlılığını bozmadan, geliştirilecek noktalara yeni yapıların optimum kat yüksekliğinde inşa edilmesi şeklinde tanımlandı. Devamında ise ömürlerini tamamladıkça yapılar yıkılıp yerlerine yeni yapılar belirlenen kurallara göre inşa ediliyor olacak. Bu sürecin uzunluğuna bağlı olarak farklı mimari diller oluşacak, bu çeşitlilik bölgenin kendine özgü dokusunun yenilenmesine olanak sağlayacak.

Hazırladığımız proje kitapçığını buradan inceleyebilirsiniz.