him-loader

Hakkında

Kimdir ?

Herkes İçin Mimarlık Derneği (HiM), (2011, İstanbul); farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke ve dünya genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur.

Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım, planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek toplum yararına ve toplumla birlikte çalışan bir mimarlık ortamı oluşmasına katkı sağlamak istemektedir.

Hedefleri nelerdir ?

• Toplum yararını gözeten bir mimarlık için örnekler ortaya koymak,

• Mimarlık üretiminde alternatifleri tartışmaya açmak ve üretmek,

• Mimarlık aktörlerinin sosyal sorunların çözümünde inisiyatif almasını teşvik etmek,

• Çalışılan coğrafyalarda var olan mimari ve sosyal potansiyelleri, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değerlendirmek.

Nasıl çalışır ?

• Dernek iletişim kanallarında öne çıkan, ülke ve dünya gündeminde olan ya da derneğe gelen çağrılar ile iletilen konulardan; derneğin ilgi alanına giren, prensiplerine ve takvimine uyan konular hakkında çalışmalar gerçekleştirilir.

• Çalışmaların gerekliliklerine uygun biçimde açık çağrılar ya da davetler yoluyla katılımcı süreçler oluşturulur, konu hakkında ilgili kişi ve kurumlarla iletişime geçilir.

• Çalışmalarda yer alan yürütücü, üye ve gönüllüler arasında, karşılıklı sorumluluğa dayalı yatay bir ilişki bulunur.

• Gönüllülük esasına göre çalışan derneğin idari, lojistik, proje ve atölye giderleri, üye aidatları, bağışlar ve sponsorluklardan sağlanır.

Ne yapar ?

• Bütün tarafların katılımıyla yeniden işlevlendirme, onarım ya da sıfırdan inşa yoluyla toplumsal faydayı gözeten yapısal projeler üretir. Projelerinde yeni yöntemler deneyerek, modeller oluşturur.

• Farklı yaş ve mesleklerden insanlar ile mimari fikirleri ve araçları kullanan atölyeler ve etkinlikler düzenler.

• Çalışma ve araştırmalarını sergiler, medya kanalları aracılığı ile yayınlar.

DESTEK ve ÜYELİK

Çalışmalarda nasıl yer alabilir ve bize nasıl destek olabilirsiniz ?

• Yapılan duyuruları takip ederek çalışmalara katılmak için başvurabilir,

• Görev almak istediğiniz çalışmalar ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilir,

• Çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için maddi ve ayni destekte bulunabilirsiniz.

Üyelik için karşılıklı tanışıklığı önemsemekteyiz. Dernek çalışmalarına katıldıktan sonra, tüzüğümüzde de yer alan üyelik sorumlulukları ile dernekte yer almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Destekçilerimizi görmek için tıklayın.

Bağışçı Hakları Beyannamesi için tıklayın.