him-loader

CSE: ISTANHAUSEN

Paylaş:

Sivil toplum örgütlerinin kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan Sivil Toplum Değişim Programı (Civil Society Exchange Programme/CSE)’na kabul edildik!

Fotoğraf: Kerim Arslan (Civil Society Exchange)

Please scroll down for English.

8-12 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen tanışma toplantısında, program kapsamında birlikte çalışacağımız Almanya’dan Kitev (Kultur im Turm e.V.) ile birlikte sivil toplum örgütü olarak yaşadığımız problemleri ve bunların çözümleri için oluşturabileceğimiz ortaklıklar üzerinde konuşarak birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduk. Kitev, Almanya’nın eski endüstri merkezi Ruhr bölgesindeki Oberhausen kentinde, merkez tren istasyonundaki bir kulede ikamet ediyor. Kulenin restorasyonundan, mobil bir mutfak ünitesinin inşasına, sosyal dışlanmışlık ve kriminalizasyon sebebiyle sıkıntılar yaşayan bir sosyal konut yapısının canlandırılmasından, göçmenlerin topluma entegrasyonuna birçok alanda çalışıyorlar. Toplumsal meselelere sanat ve mimarlık ara kesitinden yaklaşmaya çalışan Kitev’e program boyunca eşlik edecek olan bir diğer organizasyon da Alman toplumunda göçmen arka planı bulunan genç kadınları güçlendirme amacı taşıyan Netzwerk Immigra.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve MitOst tarafından yürütülen ve Stiftung Mercator tarafından desteklenen program kapsamında Almanya dışında Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Yunanistan’dan gelen Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’den birer STÖ ile eşleştiler. Bu beş gün boyunca, toplamda 6 ay sürecek programın ana hatları çizilmeye çalışıldı. Organizasyonlar çok farklı alanlarda çalışsalar da (yeşil enerji ve ekolojik sürdürülebilirlik, tarihi ve kültürel mirasın korunması, göçmen hakları ve eğitimi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi vb.) finansal kaynak yaratımı, gönüllü organizasyonu ve iş bölümü gibi ortaklaşan problemler mevcuttu. Kitev ile birlikte ortak bir problem olarak “organizasyon yapısının kapalı olması/algılanması”nı belirledik. Yapacağımız ortak etkinlikler ve değişimlerle toplumun farklı kesimlerinden, farklı disiplinlerden insanların organizasyon yapısı içinde aktif olarak nasıl görev alabileceğini keşfetmeyi ve bu yönde bir model oluşturmayı umuyoruz. Birbirimizin deneyiminden ve ilişki ağlarından faydalanarak organizasyonlarımızın verimli ve sürdürülebilir olması için çalışacağız. İstanbul ve Oberhausen arasında kurulacak ortaklığın adını koyduk bile: Istanhausen.

Fotoğraf: Kerim Arslan (Civil Society Exchange)

Program kapsamında birbirimizi bir kaç defa ziyaret edeceğimiz Kitev’le ilk buluşmamızda Obehausen’da gerçekleşen işleri yerinde gözlemleyeceğiz ve geliştireceğimiz model üzerinde çalışacağız. Eylül’ün ilk haftasında Kitev’in The Royal Academy of Art (KABK) İç Mimarlık Master öğrencileri (INSIDE) ile birlikte Oberhausen’de yapacağı atölyeye ve akabinde Dortmund’da düzenlenecek olan Gazetecilik ve Yeni Medya Festivali kapsamında yemek pişirecekleri Mülteci Mutfağı pratiklerine eşlik edeceğiz.


CSE: ISTANHAUSEN

We are accepted into the Civil Society Exchange Program (CSE) !

The program aims to strengthen the capacity of civil society organizations in Turkey and Europe. In the introduction meeting, held on between 8-12 July 2017 in Istanbul, we had the opportunity to meet our partner organisation Kitev (Kultur im Turm e.V.) from Germany and we started to talk about the problems we both have as CSO’s and how to collaborate to create solutions.

Kitev resides in a water tower of the central train station in Oberhausen, Germany’s old industrial center in the Ruhr district. They are working in many different areas: the restoration of a water tower, the construction of a mobile kitchen unit, the revitalisation of a social housing building that is suffering from social exclusion and criminalization, the social integration of immigrants through participatory design etc.. Another organization to accompany Kitev during the program, approaching social issues from the art and architecture cross section, is Netzwerk Immigra, which is working to help young female migrants gaining higher education in Germany.

The program, which is supported by Stiftung Mercator and organized by Istanbul Bilgi University Center for Civil Society Studies and MitOst, is hosting NGOs from Germany, Czech Republic, France, Georgia, Poland, Greece and Turkey. The Turkish NGOs have been coupled with their European partners and they tried to figure out the main structure of the six months long program during this five days in Istanbul. Although the organizations are working in different areas (green energy and ecological sustainability, protection of historical and cultural heritage, immigrant rights and education, empowerment of local governments, etc.) they had common problems such as financial resource creation, voluntary organization and division of labour. Together with Kitev, we determined our common problem as “the rigidity of the organisational structure”.

We hope to create a model in this direction by exploring how we can actively participate in the organizational structure with people from different disciplines, from different parts of the society through common events and exchanges. We will work to make our organizations productive and sustainable by making use of eachothers experiences and network of relationships. We have even named the partnership between Istanbul and Oberhausen: Istanhausen.

We will visit each other a few times during the program. In the first visit in Oberhausen, we will observe the projects of Kitev in the place and work on the model that we are going to develop. In the first week of September we will participate a workshop with the interior architecture master students (INSIDE) from The Royal Academy of Art in The Hague (KABK) and also experience Kitevs’ Refugee Kitchen practice as a part of the Journalism and New Media Festival which will be held in Dortmund.