him-loader

1 Öğretmen 1 Disiplin *Mimar Atölyesi #1

Etkinlikler
Paylaş:

Kim için: Öğretmenler
Kiminle: Öğretmen Ağı
Ne zaman: 2017

7 ve 14 Mayıs 2017 tarihlerinde Öğretmen Ağı ve öğretmen Şirin Giyik ile beraber “1 Öğretmen 1 Disiplin #Mimar” isimli bir atölye düzenledik. Öğretmen Ağı’nın çalışmaları sırasında ortaya çıkan “Öğretmenlerle başka disiplinler bir araya gelip neler üretebilir?” fikri üzerine geliştirilen iki ayaklı atölyeye, Studio-X İstanbul ev sahipliği yaptı.

Öğretmen Ağı, Türkiye’de eğitimin niteliğinin ve öğrenci başarısının artmasına katkı sağlamak için, öğretmenlerin değişim ve dönüşüm yaratacakları devamlı bir etkileşim ortamını iş birliği ile sağlamayı hedefleyen bir oluşum. Vehbi Koç Vakfı’nın, ATÖLYE ve Eğitim Reformu Girişimi iş birliğiyle yürüttüğü Öğretmen Araştırması’nın sonucunda oluşturulan değişim teorisiyle temelleri atılan bu oluşumu, Açık Toplum Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı desteklemekte. Daha ayrıntılı bilgi almak için web sitelerine göz atabilirsiniz.

Öğretmen Ağı’nın başka bir disiplinle birlikte çalışmalarına farklı yönler kazandırmak istemesi üzerine iki oluşum bir araya geldi. Yaptığımız hazırlık toplantılarında, çalışmanın hedefini “öğretmenlerde, mimarlık ve mimarlar hakkında bir farkındalık yaratmak” olarak belirledik. Tek günlük bir atölye yerine birbirini takip eden iki buluşmanın konuya yoğunlaşmak açısından iyi olacağına, bu buluşmaların bir beceri kazandırmaya değil, düşündürmeye, fikir edinmeye, bu alanda eleştirel bir bakış açısı geliştirmeye yönelik olması gerektiğine karar verdik. Çalışmayı tek taraflı bir veri aktarımı yerine, beraber tartışma, ortak üretim gibi yöntemleri kullanarak kurguladık.

11 öğretmenin katıldığı ilk atölye, Öğretmen Ağı ve derneğimiz üzerine yapılan kısa anlatılardan sonra, Şirin Öğretmen’in yönlendirdiği bir ısınma oyunuyla başladı. Sonrasında “Mimarlar ne yapar?” sorusuyla gelişen hızlı bir tartışmanın ardından çeşitli görseller üzerinden ihtiyaç, küçük müdahale, kolektiflik, enformellik, katılımcılık gibi kavramlar üzerinden mimari üretim çeşitlemelerine değindik. Tartışmanın ikinci ayağında mekan ve aidiyet ilişkisini kişiselleştirme, ortaklaştırma, sahiplenme, kullanım, dönüştürme gibi kavramlar aracılığıyla konuştuk. Katılımcılar aktif olarak katıldıkları tartışmanın ardından üç gruba ayrılarak üç boyutlu bir kolaj çalışması gerçekleştirdiler. Tünel Meydanı’nın basit bir maketini altlık olarak verdiğimiz bu çalışmada tasarladıkları kamusal mekanları günün sonunda hep beraber yorumladık. İkinci atölyede konuşmak üzere, herkesten “mekan ve aidiyet ilişkisi” temalı üçer fotoğraf çekmelerini isteyerek ilk günü tamamladık.

İkinci atölyeye yine Şirin Öğretmen’in hazırladığı oyunlarla ve ilk çalışmanın düşündürdükleriyle çekilmiş fotoğrafların beraber değerlendirilmesiyle başladık. Bu atölyede eğitim yapılarından daha fazla örnek içeren bir sunumla, sınıf ve okuldaki mekânsal müdahalelerin ne tür değişiklikler yaratabildiğini sorgulamaya çalıştık. Öğretmenlerin üç gruba ayrılarak ortak mekan üzerine oluşturdukları kavram haritalarını birlikte değerlendirdikten sonra, görseller üzerinden kamusallık, özelleştirme, geçicilik, farklılaştırma, özgünlük, birliktelik, açıklık gibi kavramlarla ortak mekan konusunu tartıştık. İki atölye boyunca farklı araçlar yardımıyla “mekan-aidiyet ilişkisi” ve “ortak mekan” üzerine derinlemesine düşünüp konuşmanın ardından gruplar, öncelikle ideallerindeki eğitim mekanları için bir ilişki diyagramı yaptılar. Sonrasında pipet, pamuk, iğne, iplik ve benzeri malzemelerle bu mekanların maketlerini ürettiler. Maketlerin anlatımı ve yorumlamaların ardından değerlendirme formlarının doldurulmasıyla atölye sona ermiş oldu.

Öncesindeki hazırlık çalışmaları ve her iki atölyede öğretmenlerle yapılan verimli tartışma ve üretimlerle fikirlerin paylaşıldığı, yeni kavram ilişkilerinin kurulduğu, keyifli bir çalışmayı geride bıraktık. İleriki tarihlerde başka disiplinlerle bu seriyi devam ettirecek Öğretmen Ağı’na, Şirin Giyik’e ve tüm katılımcı öğretmenlere teşekkür ederiz.

Atölyenin fotoğraf albümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Atölye yürütücüleri: Ayşe Selin Gürel, Emre Gündoğdu, Merve Gül Özokcu, Sarper Takkeci, Yuvacan Atmaca

Videolar

vimeo video