him-loader

Geri Dönüşüm

Etkinlikler
Paylaş:

Kim için: EcoFest’13
Kiminle: Bi’Sürü
Ne zaman: 2013

Bi’Sürü grubunun 4-9 Şubat 2013 tarihleri arasında düzenlediği, “Dönüşüm” temalı atölyeler dizisi kapsamında, Herkes İçin Mimarlık Derneği Yılduz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeydi. Dernek üyelerinden Alican İnal, Bilge Kobaş, Emre Gündoğdu ve Sarper Takkeci’nin yürütücülüğünde, “Geri Dönüşüm” teması ile sürdürülen atölyenin öncelikli hedefi, geri dönüşüm olgusunu bilinen anlamdaki klişelerden arındırıp, süreç ve bağlam odaklı bir şekilde ele almaktı. İkincil hedef ise, 7-8-9 Haziran 2013 tarihleri arasında Ulus Aykut Barka Parkı’nda düzenlenecek olan “EcoFest’13” üzerine çeşitli ölçek gruplarında yaklaşımlar ve tasarılar sergilemekti.

Atölye, öncelikli hedefi kapsamında, geri dönüşüm üzerine sohbetler ile başladı. Sürdürülebilirlik, ekoloji, organik gibi birbiri ile ilintili kavramlar irdelendi. İkincil atölye hedefi olan “EcoFest’13” ile tüm bu “geri dönüşüm” fikriyatının ilişkilendirilmesi kapsamında ise, festivalin organizasyon ekibinden Dost Kip ve Serdar Kip atölyenin misafiri olup hikayelerini anlattılar. EcoFest’13′ün nasıl bir bilinç ile tasarlandığına ve hem Herkes İçin Mimarlık Derneği’nin, hem de atölye katılımcılarının bu tasarı ve hayata geçirme sürecine nasıl katkı koyabileceğinden bahsettiler. Atölye ürünleri EcoFest’13′e hem kavramsal hem de yapısal anlamda çeşitli müdahaleler tasarlanmasına odaklandı. Bu müdahaleler tüm festival alanına bir yerleşim planı önermekten, atık elektronik aletlerden festival anahtarlığı tasarımına uzanan bir skala ile ortaya kondu.

“Geri Dönüşüm” atölyesi, 5 günlük atölye sürecinden çok, bu 5 gün içerisinde hem EcoFest’13 ekibi ile, hem de atölye katılımcıları ile kurulan ilişkiler açısından önem kazandı. Tasarlanan her bir fikriyat, uzun vadede EcoFest’13′te hayata geçebilme fırsatı sunuyor. Bu gerçekleştirme fırsatı ise tamamiyle gönüllü katılımcının inisiyatifine bırakılıyor.