him-loader

İtaatsizlik Arşivi (Park)

Sergiler
Paylaş:

Nerede: SALT Beyoğlu
Kiminle: Disobedience Archive
Ne zaman: 2014

SALT Beyoğlu, küratörlüğünü Marco Scotini ve Andris Brinkmanis yaptığı ve dünya üzerindeki yerel itaatsizlik eylemlerini, toplumsal hareketleri ve sanat pratiklerini içeren İtaatsizlik Arşivi Park (Disobedience Archive (The Park)) Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Dünya üzerinde farklı kurumlarda da sergilenen İtaatsizlik Arşivi, her sergilenişinde sürekli bir dönüşüm ve devinim halini koruyarak farklı bir sergi tasarımıyla ziyaretçisiyle buluştu. 22 Nisan – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında açık olacak sergiyi, Herkes İçin Mimarlık olarak benzer bir yaklaşım ile tasarladık. Sergileme üzerine düşünürken, ‘’Park’’a doğrudan bir göndermede bulunmaktan kaçınmayı, ‘bireycilik’ ve ‘kolektivizm’ kavramları arasındaki tansiyondan beslenerek kendine özgü bir anlatıma ulaşmayı hedefledik.

Sergilemede “ev”, toplumun bireyselleşmesiyle beraber eylem, isyan ve direnişin günümüzde değişen bağlamına işaret etmekte. Diğer yandan, “kapitalist mekan, mikro ölçekte, ‘ev’i gelip geçici olanın ve tüketim kültürünün mutlak merkezine dönüştürme yolunda, iletişim kanalları ve medya tarafından gelen sürekli bir tanıtım baskısı altında boğulmakta. Tüm nesneler kullanılıp atılabilir nitelik taşıyor; artık hiçbir nesne dönüştürülmüyor, veya kullanıcısı tarafından tamir edilmiyor.

Scotini’nin projesi kolektivizmin gücünü ortaya çıkarıyor , belgeleyerek ve arşivleyerek, kapitalist mekan ve tüketim kültürüne karşı bir öz-konumlandırma tarifliyor. Tam da bu sebepten, hem arşive özgü bir sergileme fikri ortaya koymak, hem de genel süreç aracılığıyla kolektivizmin gücünü vurgulamak önem kazanıyor. Öte yandan, Herkes için Mimarlık, en başından beri, eylemlerinde kolektif bir düşünce biçimini benimsemekte ve katılımcı tasarım süreçlerini öne çıkarmakta. Herkes için Mimarlık, SALT Beyoğlu’ndaki İtaatsizlik Arşivi [sergisi] için enerjisini, bireycilik ve kolektivizmin, diğer bir ifadeyle ev ve kentsel mekanın ikili doğasını vurgulayan, ikna edici bir tasarım kavramı aramaya yoğunlaştırıyor.

Herkes İçin Mimarlık olarak bu çelişkiyi ifade etmenin en iyi yolunun geri dönüşüm ve sürekli tüketim birbirine eylemlerini eklemlemek olacağını öngördük ve SALT envanterinde adeta bir kazıya girişerek mevcut mobilyayı tekrar kullanma ve arşivin atıl parçalarını taze bir sergiye dönüştürmeyi hedefleyen bir öneri geliştirdik. Bilinçli bir eylem olarak arşivin izlenebilir olması ve rahat “ev” ortamını oluşturabilmek için, yumuşak yüzeyleri parçaları seçip kullandık.

Proje sorumluları: Alican İnal, Cansu Cürgen, Cenk Dereli, Emre Gündoğdu, Merve Gül Özokcu, Sarper Takkeci, Yelta Köm