him-loader

İYTE TEMA Geri Dönüşüm

Etkinlikler
Paylaş:

Kim için: Üniversite öğrencileri
Kiminle: İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi TEMA Topluluğu
Ne zaman: 2013

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi TEMA Topluluğu ile 21 Aralık 2013 tarihinde bir geri dönüşüm atölyesi gerçekleştirdik. Dernek üyelerimizden Didem Veryeri atölye yürütücülüğünde düzenlenen atölyede geri dönüşüm bilincini ortaya koymak adına çalışmalar yapıldı. Katılımcılar çizerek, maket yaparak, geri dönüşüm üzerine fikirlerini ortaya koydular. Hurdadan elde edilmiş malzemelerle fikirlerini anlatan objeler tasarlamak amaçlandı. Bu objelerin İYTE nin belirlenen yerlere yerleştirilmesi ve geri dönüşüm bilincinin herkes tarafından algılanması hedeflendi.

Atölyede günlük kullandığımız malzemeleri kullanarak üniversite kampüsünde seçilmiş noktalara objeler tasarlandı. Atölye sürecinde geri dönüşümün sadece kağıt, plastik, cam gibi ana maddelerle sınırlı kalmayıp her türlü malzemenin ikincil kullanımını ortaya çıkartıldı. Katılımcılar hurdalık malzemelerle çeşitli ölçeklerde tasarılar sergilediler. 4 saat süren bu çalışmada katılımcılar tasarım süreçleri, kolektif çalışma ve fikir paylaşımı olgularını deneyimlediler. Her grup çalışmak üzere seçtiği malzemeleri hem kavramsal hem yapısal olarak geri dönüşümü anlatan tasarılarını ortaya koydu.