him-loader

Kent Artığı Atölyeleri | 5. Yıl Atölyeleri

Etkinlikler
Paylaş:

Kim için: Üniversite öğrencileri, katılımcılar
Kiminle: Çukurova Üniversitesi Yapı ve Tasarım Kulübü, Okan Üniversitesi Brokoli Topluluğu, Studio-X İstanbul, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, UMÖB 17, AGÜ Tasarım Haftası
Ne zaman: 2017

“Görünmez” temalı 5. yıl etkinliklerimiz kapsamında Mart 2017’de “Kent Artığı” isimli bir atölye serisine başladık. “Kent Artığı” atölyesi; çeşitli planlama ve tasarım kararları, geçici ya da kalıcı müdahaleler, terk edilme ve benzeri nedenler dolayısıyla kullanılmayan, artan, geriye kalan, ulaşılamayan kentsel parçaları, boşlukları belgelemeye ve onlar üzerine fikir üretmeye çağırıyor. Farklı disiplinlerden öğrenciler ve mezunların katılıdğı atölyelerde kentin ne olduğu, artığın nasıl tanımlanacağı, çalışılan kentin güncel konuları ve anlatı teknikleri üzerine konuk konuşmacıların katkıları ile tartışılıp, artık olarak görülen yerlerin birlikte belgelenmesi, hikayeler oluşturulması, katılımcı tasarım araçları geliştirilmesi gibi değişken üretimler gerçekleşmekte. İnternet üzerinde bir haritada bir araya getirilen bu üretimlerin, kentlerin güncel durumlarını anlamak ve tartışmak için veriler oluşturması hedefleniyor.

10-11 Mart 2017 tarihlerinde Adana’da yapılan ilk atölye Çukurova Üniversitesi Yapı ve Tasarım Kulübü’nün ev sahipliğinde, Okan Üniversitesi Brokoli Topluluğu’nun katılımı ile gerçekleşti. Adana’daki üretim ve tüketim yapılaşması, mahalle dönüşümleri, göçmenlik, ulaşım, altyapı gibi konuların tartışıldığı atölyede yapılan üretimler haritanın yanısıra bir fanzinde bir araya geldi. Adana’nın ardından ikinci çalışma 18-19 Mart 2017’de Studio-X Istanbul’daydı. Sosyolog Elif Demirkaya’nın “Güvencesizlik Bağlamında Kent ve Emek” başlıklı sunumu ile beslenen tartışmalarda artık kavramının algısı, zaman ve üretim, artık değer, canlılık, paylaşım, mülkiyet ve işgal hakkı, delilik ve kullanım dışı kalma konuları gündeme geldi. 8-9 Nisan 2017’de Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçüncü atölyede ise aynı okulda doktorasını yapan Şerif Okta “kalan” nitelendirmesi üzerinden kent atık/artıkları ile ilgili bir konuşma yaparken, Mimar Bahar ve İpek Avanoğlu anlatı teknikleri üzerine bir sunum gerçekleştirdiler. Mardin’de öne çıkan konular kentin organizasyonel ölçeği, iletişim imkanları, özgürleştiriciliği, programlama yoluyla kısıtlayıcılığı, uyutma hali, arka planındaki ekosistem sömürüsü, çeşitliliği, gürültüsü, zamansal farklılığı oldu.

Dördüncü atölye UMÖB 17 (Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması) kapsamında 1-7 Ağustos 2017’de Samsun’da gerçekleşti. Tartışma bölümünden sonra önceki atölyelerden farklı olarak kentte tespitler yapmamızı sağlayacak nasıl araçlar tasarlayabiliriz üzerine düşündük. Her grubun video ve görsel üretimlerde bulunduğu işleri bir fanzinde bir araya geldi. 19-22 Eylül 2017 tarihlerinde AGÜ Tasarım Haftası 17 / Design Week 17 kapsamında Kayseri’de gerçekleştirilen beşinci atölyede ise yine farklı bir deneme yapılarak artık durumuna dikkat çekmek, etkileşim oluşturmak, sorgulamak gibi amaçlarla birebir boyutlu yerleştirmeler üretildi. Bu atölyenin üretimleri de bir fanzinde bir araya getirildi.

Atölyeler hakkındaki blog yazılarına, fotoğraflara ve Kent Artığı haritasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Kent Artığı #1 Adana

Kent Artığı #2 İstanbul

Kent Artığı #3 Mardin

Kent Artığı #4 Samsun

Kent Artığı #5 Kayseri

Kent Artığı haritası

Fotoğraf albümü