him-loader

Okan Üniversitesi Proje Stüdyosu

Tekil Projeler
Paylaş:

Kiminle: Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencileri
Ne zaman: 2015-2016
Blog: https://himstudyo.tumblr.com

2015 – 2016 güz döneminde Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde bir mimari proje stüdyosu yürüttük. Mimari Proje 3 dersi kapsamındaki stüdyoya 9 2. sınıf öğrencisi katıldı. Geçicilik, anlık mimarlık, acil durum mimarlığı gibi temalar etrafında, kırsal ve kentsel alanların mevcut durumlarına ve olası gelecek senaryolarına dair sorunların ve potansiyellerin değerlendirildiği dönem boyunca fakülte ve kampüs içi, kampüs yakın çevresi ve kent merkezinde bireysel ve kolektif üretimler gerçekleştirildi

Stüdyoda yöntem olarak belli proje konuları vermek yerine, bazı temalar etrafında ortak tartışmalar yürüterek öğrencilerin kendi seçecekleri konular üzerine çalışmasını belirledik. Başlangıç tartışmalarındaa derneği ve stüdyo için düşüncelerimizi paylaşarak başladıktan sonra öğrenciler Türkiye ve dünyadan alternatif mimarlık yapma biçimleri olarak Architecture For Humanity, Rural Studio, Elemental, Düzce Umut Atölyesi, ODTÜ Mimarlık Yaz Uygulamaları, İmkanmekan, İşgal Evleri ve Ekoköyler üzerine sunumlar yaptılar. Sunumlar ve tartışmalarla başlayan stüdyo sonraki haftalarda farklı konulardaki üretimler ile devam etti.

Sınıf:

Stüdyonun ilk üretim konusu sınıf içindeki ihtiyaçlar için üretimlerde bulunmaktı. Farklı malzemeler ile üretim pratiğini geliştirmek ve sınıf içi özelleşmiş kullanım araçları üretmenin yanı sıra, stüdyo sahiplenmesini arttırmayı hedefleyen çalışma bir sonraki konu olan kampüs içi birebir üretimin öncülü olarak düşündük. Bu ve sonra gelen inşa faaliyetleri içerdiğinden  ortak bir malzeme ve alet havuzu oluşturduk. Çalışma sonucunda kalemlikler, masa altlığı, askılık, kupalık gibi üretimler yapıldı.

Kampüs:

3 hafta süren ikinci projenin konusu kampüs içerisinde gözlemlenen problemler hakkında birebir çözümler üretmekti. Bu çalışmanın başlangıcında herkes kendi gördüğü sorunlar hakkında fikirlerini belirtti. Yapılan tartışmalardan sonra kampüs genelindense fakülte içine yoğunlaşan fikirlerin ön plana çıkması ile öğrenciler üçer kişilik 3 gruba ayrılarak projeler üretti.

Birinci grup “Bank” adını taşıyan, fakülte binası girişi için ahşap paletlerden bir oturma birimi projesi gerçekleştirdi. İlk olarak üniversite bünyesindeki inşaatlardan elde edilen paletlerin imkanları değerlendirilerek oturma biriminin strüktürü, boyutları ve ek işlevlerini dikkate alan bir proje üretildi. 4 kişinin sırt sırta oturabileceği birimde, ek işlev olarak gazete ve kitap konulabilecek bir cep yapılması planlandı. Sırt kısmının yumuşatılması için iplerden örülecek bir yüzey tasarlandı. İki gün süren inşa aşamasından sonra bank fakülte girişine yerleştirildi.

İkinci grubun projesi “Patlamış Yönlendirme Maketi”, fakülte içi sirkülasyon konusundaki bilgilendirme eksikliğine bir çözüm getirmek için üretildi. 1/100 ölçeğinde bir patlamış perspektif olarak tasarlanan makette fakülte katları ayrı ayrı oluşturulduktan sonra, bir ahşap prizma içerisine yukarı doğru geri çekilerek ve aynı açıyı koruyarak misinalarla asıldı. Katlar üzerindeki mekanlar için renklerle ayrıştırılıp bir lejand düzenlendi ve prizmanın tabanına yerleştirildi. Yapımı tamamlandıktan sonra maket fakülte giriş kapısının karşısına yerleştirildi.

Üçüncü grubun projesi “Bulut” ise, fakülte içinde öğrencilerin kullanabileceği duyuru panosu eksikliğini gidermek amacıyla tasarlandı. Teller bükülerek oluşturulan bulut strüktürü, fakültenin ilk katında iç galeri boşluğuna bakan korkuluklara bağlanıp, giriş kat seviyesinden ulaşılabilecek bir yükseklikte asıldı. Kullanımı teşvik amacıyla ilk notlar ve notları tutturmak için çelik kıskaçlar bulut üzerine bırakıldı.

Üretilen bu projeler ilerleyen dönemde de kampüste kullanılmaya devam etmiştir.

Sınır:

Kampüs projesinden bir sonraki proje alanı olan yakın çevreye geçmeden önce bir hafta sınır teması üzerine tartışmalar ve üretimler gerçekleştirildi. Sınırın coğrafi, kültürel, toplumsal, bireysel vb. anlamları üzerine yoğunlaşan tartışmalar, bu anlamlar üzerine üretilen fikir maketleri ve kolaj çalışmaları üzerinden yapıldı. Sınır teması bir sonraki proje konusu olan kampüs yakın çevresi üzerine önemli bir düşünsel altyapı hazırladı.

Kampüs Yakın Çevresi:

3 hafta süren dönemin ikinci ana projesine Okan Üniversitesi etrafında bulunan Göçbeyli, Ballıca, Kurtdoğmuş köyleri ile Ömerli Barajı’na düzenlediğimiz bir gezi ile başladık. Bir önceki hafta tartışılan sınır temasının yanısıra doku, doğal, yapay gibi kavramların ışığında bölgede gözlemler yapıldı. Bu bölge bünyesinde kırsal alan izlerini yoğun biçimde bulundurmasına rağmen kır-kent geçişlerinin de hissedildiği bir yer olma özelliği taşımaktaydı. Öğrenciler bölgeden edindikleri izlenimler üzerinden gelecek senaryoları yaparak projeler gerçekleştirdiler. Yer yer ütopik ya da distopik kimlikler kazanan senaryolar dahilinde gelecek tarımı, yaşam alanları, su havzaları gibi konular üzerine projeler geliştirildi.

İTÜ’de Atölye:

Dönemin son proje alanı olan kentte çalışmaya başlamadan önce İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Aslıhan Şenel’in yürüttüğü Mimari Proje 3 stüdyosuna konuk olduk. Dernek hakkındaki kısa sunumun ardından, kentsel problemlere yaratıcı çözümler bulmayı hedefleyen bir derslik bir atölye çalışması gerçekleştirdik. 5 grup halinde çalışan öğrenciler gün sonunda hazırladıkları üretimleri tüm gruba sundular. Bu atölye hem iki okuldan öğrencilerin bir araya gelip ortak çalışma yapması hem de kentsel meselelere giriş olması açısından faydalı oldu.

Kent:

Dönemin son proje alanı olan kent hakkında İTÜ yapılan atölyeden ve öğrencilerin Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli gibi kentin merkezi semtlerinde yaptıkları incelemelerden sonra bazı öğrenciler bir önceki projedeki gibi olası gelecek senaryoları üzerine eğilirken, bazıları da mevcut sorunlar üzerine projeler üretmeyi tercih ettiler. Proje konuları ve yerleri aşağıdaki şekilde oluştu:

– Tarlabaşı’nda evsizler için bir merkez

– Gezi Parkı’nda alternatif elektrik üretim ağı

– Beşiktaş Meydanı’nda deprem sonrası sığınma merkezi

– Taksim Meydanı’nda mülteci barınakları

– Kuleli sahilinde balıkçılar ve kentli için kıyı düzenlemesi

– Tarlabaşı’nda mahalle sosyal merkezi

– Beşiktaş’ta su taşkını sonrası paratiz yaşam üniteleri

– Dolapdere’de üretim atölyesi

– Dolapdere’de aile yardım merkezi

5 hafta süren proje çalışmalarında bir ara jüri ve bir final jürisi gerçekleştirildi.

Kısa periyotlarla birçok mesele hakkında üretimler gerçekleştirmeyi hedeflemiş olan proje stüdyosu devamlı kişilerin yanı sıra dernek üyelerinin değişen katılımı ile kalabalık bir kadroyla yürütüldü. Dernek olarak kuruluş zamanımızdan bu yana aklımızda olan bir dönem dersi yürütme konusunda önemli tecrübeler edindiğimiz bu ilk deneme için bize kapılarını açan Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne teşekkür ederiz.

Dönem boyunca yürütücüler ve öğrenciler tarafından paylaşımlar yapılan blog sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Stüdyo Katılımcıları:

Akdora Çetin, Berat Can Ayvaz, Buket Kozluca, Cem Oral, Deniz Gizem Kütahya, Ece Nur Yalman, Ecem Karababa, Mehmet Kutlu Kozan, Sercan Koçak

Stüdyo Yürütücüleri:

Beril Sezen, Emre Gündoğdu, İdil Yücel, İlke Zeyfeoğlu, Merve Güzel, Merve Gül Özokcu, Serkan Kurt

Videolar

youtube video